Tur til Skauerøya

Denne helgen så var bål forbudet opphevet, så det ble mange timer foran bålet med litt godt i glasset.

Les mer